Home Capital

Nordic Choice Hotels

HOME INVEST ER ET AV NORDENS LEDENDE PRIVATE INVESTERINGSSELSKAPER

Les mer

HOME INVEST ER ET AV NORDENS LEDENDE PRIVATE INVESTERINGSSELSKAPER

Kjernevirksomheten er tjenesteyting, særlig innenfor hotelldrift, eiendom og kapitalforvaltning. Nordic Choice Hotels, Home Properties og Home Capital er langsiktige investeringer som danner grunnlaget for hele investeringsporteføljen til Home Invest. Gjennom disse tre hovedpilarene skal vi drive hotellmarkedet i Skandinavia videre mot nye høyder gjennom å alltid lete etter spennende prosjekter. Prosjekter hvor mot kan utgjøre en forskjell.

Invest

FILOSOFI

Kapitalisme er en parentes i den vestlige økonomiske historie, og vi skal ikke ta den for gitt. Dersom kapitalismen ikke gavner folk flest, vil flertallet regulere den eller avskaffe den. Samfunnsansvar er selvforsvar for kapitalismen.

I den gamle kapitalismen snakket man om profittmaksimering. I den nye vil vi snakke om profittoptimalisering. Profittmaksimering er basert på grådighet. Profittoptimaliseirng er basert på bærekraft. Det handler om å finne de gode løsningene i pakt med omgivelsene. Det handler om å forstå at ressursene er til låns, og at noen skal overta kloden når vår tid er ute.

I Home Invest har vi et religiøst forhold til kontantstrøm, og det er vårt viktigste måleinstrument. Alle investeringer skal ha et bærekraftig potensial. Forutsetningen for at et prosjekt skal være interessant, er at verdien og kontantstrømmen kan økes. Den harde virkelighet går hånd i hånd med de kalde fakta. Vår oppgave er å forholde oss til det med et varmt hjerte.

Invest-Filosofi

HISTORIKK

I 2001 etablerte man Home Invest ved å fisjonere alle hotelleiendommene Choice Hotels Scandinavia eide i ett eget selskap. Home Invest ble startet og etablert som et eget børsnotert eiendomsselskap. Petter A. Stordalen eide 40% av aksjene da selskapet ble børsnotert. Ett år senere øker Petter A. Stordalen sin eierandel til over 90%. I 2005 tar Stordalen Home Invest av børs. I 2004 selger Home Invest alle sine eiendommer til daværende Capona (senere Home Properties) mot aksjer i selskapet.

Home Invest eier, etter salget av eiendommer, sammen med Choice Hotels Scandinavia 66% av aksjene i Capona. Choice Hotels Scandinavia blir tatt av børs i 2005 etter at Home Invest har kjøpt opp hele selskapet. Home Capital blir fisjonert ut av Home Properties i 2006 og introdusert på børsen i 2007. Home Invest kjøpte seg opp til 100% og tok det av børs i 2007. I 2009 kjøper Home Invest opp hele Home Properties, og tar selskapet av børs.

Home Invest eier nå alle selskapene, Home Capital, Home Properties og Nordic Choice Hotels 100%.

Invest-Historikk
FooterLogo
  • T (+47) 22 40 13 00
  • F (+47) 22 40 13 99
 • post@homeinvest.no
  • POSTADRESSE
  • Postboks 2424 Solli
  • 0201 OSLO
  • BESØKSADRESSE
  • Frederik Stangs gate 22-24
  • 0264 OSLO